Komplet foliogramów- Dynamika II

  • Kod: F040722
  • Cena netto: 224,29 zł 235,50 zł
Komplet kolorowych foliogramów formatu A4. Kolejne foliogramy prezentują różne zagadnienia zawarte w dziale tak, aby wraz z komentarzem nauczyciela stworzyć spójny i ostry obraz tematu.

Dział obejmuje następujące tematy:

    1. I zasada dynamiki.
    2. Zadania na I zasadę dynamiki.
    3. II zasada dynamiki.
    4. Zadania na II zasadę dynamiki.
    5. III zasada dynamiki.
    6. Zadania na III zasadę dynamiki.
    7. Pęd ciała.
    8. Zadania na pęd ciała.
    9. Zasada zachowania pędu.
    10. Zadania na zasadę zachowania pędu.
    11. Siły w ruchu po okręgu.
    12. Dźwignia dwustronna.
    13. Siły tarcia.A