Komplet foliogramów- Elektrostatyka I

  • Kod: 14657
  • Cena netto: 250,00 zł 262,50 zł
Komplet kolorowych foliogramów formatu A4. Kolejne foliogramy prezentują różne zagadnienia zawarte w dziale tak, aby wraz z komentarzem nauczyciela stworzyć spójny i ostry obraz tematu.

Dział obejmuje następujące tematy:

    1. Elektryzowanie ciał cz.1.
    2. Elektryzowanie ciał cz.2.
    3. Prawo Coulomba.
    4. Zadania na prawo Coulomba.
    5. Natężenie pola elektrostatycznego cz.1.
    6. Natężenie pola elektrostatycznego cz.2.
    7. Zadania na natężenie pola elektrostatycznego.
    8. Praca w polu elektrostatycznym.
    9. Zadania na pracę w polu elektrostatycznym.
    10. Energia potencjalna cząstki naładowanej w polu elektrostatycznym.
    11. Zadania na energię potencjalną cząstki.
    12. Potencjał pola elektrostatycznego.
    13. Zadania na potencjał pola elektrostatycznego.
    14. Ogólne wyrażenie na pracę w polu elektrostatycznym.
    15. Związek między natężeniem pola a różnicą potencjałów.
    16. Zadania na ogólne wyrażenie na pracę i związek między natężeniem pola a różnicą potencjałów.