Komplet foliogramów- Fizyka relatywistyczna

  • Kod: 14661
  • Cena netto: 301,43 zł 316,50 zł
Komplet kolorowych foliogramów formatu A4. Kolejne foliogramy prezentują różne zagadnienia zawarte w dziale tak, aby wraz z komentarzem nauczyciela stworzyć spójny i ostry obraz tematu.

Dział obejmuje następujące tematy:

    1. Transformacja Galileusza.
    2. Zadania na transformację Galileusza.
    3. Rozwiązania zadań na transformację Galileusza.
    4. Transformacja Lorentza.
    5. Zadania na transformację Lorentza.
    6. Rozwiązania zadań na transformację Lorentza.
    7. Relatywistyczne dodawanie prędkości.
    8. Zadania na relatywistyczne dodawanie prędkości.
    9. Rozwiązania zadań na relatywistyczne dodawanie prędkości.
    10. Dylatacja czasu.
    11. Zadania na dylatację czasu.
    12. Rozwiązania zadań na dylatację czasu.
    13. Skrócenie odległości przestrzennych.
    14. Zadania na skrócenie odległości przestrzennych.
    15. Rozwiązania zadań na skrócenie odległości przestrzennych.
    16. Względność masy ciała.
    17. Zadania na względność masy.
    18. Rozwiązania zadań na względność masy.
    19. Energia w fizyce relatywistycznej.
    20. Zadania na energię.
    21. Rozwiązania zadań energię.
    22. Fizyka relatywistyczna a klasyczna.