Komplet foliogramów - Ruch drgający i falowy

  • Kod: 14672
  • Cena netto: 395,71 zł 415,50 zł
Komplet kolorowych foliogramów formatu A4. Kolejne foliogramy prezentują różne zagadnienia zawarte w dziale tak, aby wraz z komentarzem nauczyciela stworzyć spójny i ostry obraz tematu.

Dział obejmuje następujące tematy:

    1. Drgania harmoniczne.
    2. Zadania na ruch drgający.
    3. Prędkość i przyspieszenie w ruchu harmonicznym.
    4. Zadania na prędkość i przyspieszenie w ruchu harmonicznym.
    5. Siły w ruchu harmonicznym.
    6. Zadania na siły w ruchu harmonicznym cz.1.
    7. Zadania na siły w ruchu harmonicznym cz.2.
    8. Przemiany energii w ruchu harmonicznym.
    9. Zadania na energię w ruchu harmonicznym.
    10. Wahadło matematyczne.
    11. Zadania na wahadło matematyczne cz.1.
    12. Zadania na wahadło matematyczne cz.2.
    13. Rezonans mechaniczny.
    14. Zadania na rezonans mechaniczny.
    15. Wielkości charakteryzujące ruch falowy.
    16. Zadania na wielkości charakteryzujące ruch falowy.
    17. Zadania na równanie fali.
    18. Zjawisko odbicia i załamania fali.
    19. Zadania na zjawisko odbicia i załamania fali.
    20. Dyfrakcja fal.
    21. Interferencja fal.
    22. Fale stojące cz.1.
    23. Fale stojące cz.2.
    24. Zadania na interferencję i fale stojące.
    25. Zjawisko Dopplera.
    26. Zadania na zjawisko Dopplera.
    27. Drgania elektryczne w obwodzie LC.
    28. Zadania na drgania elektryczne.
    29. Przemiany energii w obwodzie LC.
    30. Zadania na przemiany energii w obwodzie LC.
    31. Rezonans obwodów LC.
    32. Zadania na rezonans obwodów LC.
    33. Wytwarzanie fal elektromagnetycznych.
    34. Nadawanie i odbiór fal elektromagnetycznych.